Handje helpen?

Handje helpen?

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers!

Lijkt het je leuk om een of meerdere ochtend(en) te helpen bij het begeleiden van onze peuters? Vraag de pedagogisch medewerkers op locatie dan om meer informatie, bel ons op 06-253 418 69 of mail ons naar a.broekman@rastergroep.nl.

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten ook vrijwilligers in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. Wil je meer weten over de taken als vrijwilliger, klik dan hier.