Vraag & antwoord

De meest gestelde vragen op een rijtje

Dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben veel opvangmogelijkheden verspreid over heel Deventer. Ook op korte termijn kunnen wij veel voor je betekenen. Heb je hele specifieke wensen voor een bepaalde locatie of voor bepaalde dagen, dan kan het soms wat langer duren. Het handigste is om even contact met ons op te nemen. Dan weet je precies wat de mogelijkheden zijn.

Natuurlijk! Wij bieden gezinnen altijd gelijktijdige opvang aan voor alle kinderen.

Graag vernemen wij tijdig van u naar welke school uw zoon/dochter gaat. Zodat wij uw zoon/dochter op de wachtlijst kunnen zetten.

Ja hoor, dat kan. Geef het zo snel mogelijk aan ons door, dan kijken wij naar de mogelijkheden voor het verlengen van de plaatsing.

Ja, dat kan, net als een combinatie kinderdagverblijf en peuterspelen, of kinderdagverblijf en gastouderopvang. BSO en gastouderopvang kan overigens ook.

Dat ligt er aan. Een ziek kind is meestal liever thuis. Wanneer je kind denkt dat je kind toch naar de opvang kan, is het natuurlijk welkom. Wordt je kind tijdens de opvang ziek of gaat het toch niet goed, dan bellen wij om te overleggen of het niet beter is om je kind op te halen.

Sam&ko voldoet aan alle eisen. Dat lees je ook in het  Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier vind je al onze inspectierapporten.

De GGD komt 1 keer per jaar.

De opzegtermijn is 1 maand. Je kunt iedere dag van de maand opzeggen. Stel, je wilt de opvang stoppen per 10 juni, dan moet je uiterlijk op 9 mei opzeggen. Dit geldt ook wanneer je een deel van de opvang stop wilt zetten.

Ga daarvoor naar de website: www.toeslagen.nl. Daar vind je alle informatie en kunt u bovendien het programma downloaden om de toeslag aan te vragen of te wijzigen. Houd er rekening mee dat je ongeveer 6 weken moet wachten voordat je de toeslag op uw rekening ontvangt.

Ja, dat kan als één of beide ouders werken. Kijk voor alle details op www.toeslagen.nl (kinderopvangtoeslag).

Dat klopt, maar het peuterspelen wat Sam&ko aanbiedt, valt onder de ‘wet kinderopvang’ en daarvoor kun je dus wel een vergoeding krijgen (het gaat om opvang van 0-4 jarigen in een kinderdagverblijf)

Mocht je geen recht meer hebben op de kinderopvangtoeslag omdat je helaas (tijdelijk) geen werk meer heeft, dan hoef je niet per direct de kinderopvangtoeslag stop te zetten.

De Belastingdienst heeft voor ouders/verzorgers voor kinderen die naar een KDV of BSO gaan diverse regelingen in verschillende situaties. Kijk voor de regelingen op de site van de Belastingdienst onder “Kinderopvangtoeslag”, “Ik werk” en dan “Ik stop met werken”.

Mocht je helemaal geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, dan kan je kind komen peuterspelen. In ruil voor 4 uur vrijwilligerswerk of mantelzorg per week, betaalt de gemeente Deventer de kosten van het peuterspelen.

Kijk ook op onze website bij tarieven en kinderopvangtoeslagen voor interessante informatie over werkloosheid en opvang.

Ja, dat kan altijd, maar dan betaal je wel zelf de volledige kosten.

Op de volgende Sam&ko locaties kun je luiers deponeren in de speciale recycle containers van de gemeente Deventer:

  • Sam&michiel, Maatmansweg 3, Deventer (terrein Kinderboerderij de Ulebelt) Denk aan uw milieupas!
  • Sam&pluk, Hendrik Verheesstraat 2, Deventer (op de parkeerplaats)
  • Sam&gijsje, Hein Dullaertstraat 12, Deventer
  • Sam&zaza, Banekaterveld 32, Deventer
  • ’t Hovenhuus op de Worp, Leliestraat 27, Deventer

Op deze locaties bieden wij gratis speciale plastic luierzakken aan. Een zak is voldoende voor de vieze luiers en doekjes van 1 week.

Een (deel)opzegging kun je doen door het sturen van een e-mail naar info@samenko.nl of via het ouderportaal ‘Mijn Kinderopvang‘.

Het BSO contract omzetten is zeker mogelijk. Hiervoor hanteren wij 1 maand opzegtermijn.

Wil je gebruik gaan maken van het BSO 40 weken contract i.p.v. BSO 52 weken, dan vervallen de opgebouwde vakantie uren vanaf het moment dat het BSO 40 weken contract ingaat.

Ouders betalen voor feestdagen. Op deze dagen lopen de personeelskosten en huisvestingskosten gewoon door. Zouden wij deze dagen niet in rekening brengen, dan moeten de kosten worden verdeeld over minder dagen per jaar, waardoor de uurprijs hoger wordt. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat ouders dan meer van de Belastingdienst terugkrijgen.

Verder is het goed om te weten dat we het tarief per jaar delen door 12 maanden, zodat we elke maand hetzelfde maandbedrag factureren en ook hetzelfde aantal opvanguren. We werken dus met gemiddelde opvanguren per maand. Vraag je de kinderopvangtoeslag aan, dan kun je voor een heel jaar hetzelfde aantal uren doorgeven aan de Belastingdienst. Dat is wel zo eenvoudig en vaak voordeliger voor jou als ouder.

Voor feestdagen geldt dat we deze dagen niet als ruildag kunnen aanbieden, omdat wij niet over voldoende open plaatsen beschikken. De GGD staat namelijk niet toe dat wij meer kinderen dan de toegestane groepsgrootte opvangen.   

Op 24 en 31 december sluiten onze locaties 1 tot 1,5 uur eerder. Dat leidt voor ouders niet tot een lagere maandfactuur. Het gaat hierbij dus alleen om ouders die een pakket voor het hele jaar hebben, dus met opvang in vakantieweken. Beide dagen vallen immers in de kerstvakantie.
Voor zo’n pakket berekenen we een gemiddelde afname per maand, op basis van 52 weken per jaar. Ouders krijgen dan iedere maand een factuur met hetzelfde factuurbedrag.

Rekenvoorbeeld
Als een ouder één dag in de week kinderdagopvang afneemt, is dat per maand 45,5 uur. Een hele dag opvang is 10,5 en in een maand zitten 52 weken gedeeld door 12 maanden = 4,3333 weken. En 10,5 uur x 4,3333 weken = 45,5 uren. Per jaar is het dan 12 x 45,5 uren = 546 uren.

Maar: 52 weken bevatten maar 364 dagen
In onze rekenvoorbeelden gaan we dus uit van 52 weken. Dat zijn 52 x 7= 364 dagen. Terwijl een jaar 365 of 366 (schrikkeljaar) dagen telt. Dat betekent dat we standaard 31 december (de 365e dag) niet in rekening brengen en in schrikkeljaren geldt dat zelfs voor twee dagen: 30 en 31 december.
Omdat we de laatste dag van het jaar, 31 december, niet bij ouders in rekening brengen, is er ruimte om op deze beide dagen de openstelling met 1 of 1,5 uur te verkorten.