Denk je met ons mee?

Kom dan in onze oudercommissie!

Niets zo belangrijk in de kinderopvang dan een nauw contact te hebben met ouders. Samen zijn we partners in opvoeden tenslotte! Wij hebben dan ook oudercommissies op onze locaties. Zij behartigen de belangen van kinderen en ouders van de locatie. Ze overleggen met de clustermanager, denken mee over ons beleid en geven advies. Heel waardevol! Samen zorgen we voor de beste opvang van ieder kind.

Denk jij met ons mee?

Ben jij een ouder die:

 • mee willen denken en adviseren?
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief wil be├»nvloeden?
 • wil samenwerken met andere oudercommissieleden?
 • jouw deskundigheid wil inzetten?

Heel fijn, we nodigen je van harte uit!

Wij bieden je:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid, zoals:
  • kwaliteit;
  • gezondheid en veiligheid;
  • pedagogisch beleid;
 • lidmaatschap van BoinK;
 • scholingsmogelijkheden.

Informatie
Informeer bij de pedagogisch medewerkers of clustermanager van jouw locatie. We hopen je snel te zien!