Onze historie

Het verhaal van Sam&ko

1981 Oprichting Internationaal Kinderdagverblijf De Trompet

Er was eens… een internationaal kinderdagverblijf de Trompet. Daar is Raster kinderdagopvang in 1981 mee begonnen. Dit kinderdagverblijf was met name bedoeld om allochtone vrouwen de gelegenheid te bieden aan het werk te gaan. In de jaren tachtig vielen de kinderdagverblijven en enkele kinderdagverblijven onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk; een van de organisaties die opgingen in Raster. Tussen 1990 en 1995 zochten verschillende peuterspeelzaalstichtingen in Deventer aansluiting bij Raster. De besturen van deze stichtingen werden voornamelijk gevormd door ouders, waardoor de continuïteit moeilijk te waarborgen was, de ouders hadden immers zitting zolang hun kinderen op de speelzaal zaten. Raster bood die continuïteit wel.

Jaren ’90: explosieve groei

Kinderdagopvang bestond al een tijdje, vooral op kleine schaal. In de jaren ’90 kende de kinderopvang een explosieve groei, door stimuleringsregelingen zoals Bedrijfskinderopvang, waarbij bedrijven opvangplaatsen inkochten bij Raster. Het eerste contract van Raster was met een Deventer bouwbedrijf, dat huurde een halve dag opvang in voor de directiesecretaresse.

Raster speelde al snel in op de nieuwe omstandigheden waarbij bedrijven werden aangemoedigd opvang te regelen voor hun werknemers. Kinderopvang werd een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. Het begon met wat grotere bedrijven en instellingen zoals Kluwer, de Hogeschool en de Gemeente. Vrouwen moesten aan het werk omdat de economie op volle toeren begon te draaien en hun bijdrage hartstikke nodig was. Dat betekende een enorme inhaalslag.

2005: Wet Kinderopvang

Na juni 2005 werd de Wet Kinderopvang van kracht en veranderde de markt opnieuw. Ouders gingen zelf de kinderopvang betalen en kregen de kosten voor een deel vergoed via de belastingteruggaaf. Dit bracht voor Raster een totale omslag teweeg in de markt: in plats van zaken te doen met enkele bedrijven, kreeg Raster nu duizenden particuliere klanten. Eerst alleen dagopvang, later ook de buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

2012: Raster Kinderopvang wordt Sam&ko

Omdat Welzijn en Kinderopvang beide onder de naam Raster opereerden was het voor de buitenwereld niet altijd duidelijk met wie ze aan tafel zaten. Om de marktpositie van Kinderopvang en het eigen profiel van Welzijn te verbeteren, voerden we in 2012 een naamswijziging door: Raster Kinderopvang werd Sam&ko. Een afkorting voor samen kinderopvang. Ook alle locaties kregen een nieuwe naam. Deze begint met Sam& en wordt gevolgd door een naam die gebaseerd is op een kinderboekenheld.

En we zijn blij dat we nog een foto uit de oude doos hebben gevonden! Het ging vroeger wel even anders dan nu. Er werken bijvoorbeeld alleen vrouwen op onze kinderdagverblijven. De veiligheidseisen en alle protocollen zijn enorm aangescherpt (en verbeterd!) Er is een actieve samenwerking met het onderwijs en andere partijen. En ga zo maar even door…

sam&ko vroeger