De kwaliteit van Sam&ko

Iedere dag onze prioriteit

Kwaliteit

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, dat is waar Sam&ko voor staat!

In divers beleid en werkprocessen hebben wij onze afspraken vastgelegd en middels een continue proces van checken houden we dit actueel. Niet alleen op papier, maar juist in het dagelijks handelen laten wij zichtbaar onze kwaliteit zien.

Zo is in ons Pedagogisch beleid onze pedagogische visie op kinderopvang vastgelegd en heeft elke locatie dit vertaald in een locatie specifiek werkplan. Met de jaarlijkse evaluatie van de werkplannen borgen we dat het pedagogisch handelen op de groepen afgestemd blijft op ieder kind.

In ons veiligheids- en gezondheidsbeleid kun je lezen hoe wij de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen op onze locaties. Wij volgen uiteraard de landelijke richtlijnen hierin. Ook als het ziekte van een kind of medicijntoediening betreft. (medicijnformulier)

Alle locaties van Sam&ko worden daarnaast aangekondigd en onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten worden besproken met de oudercommissies van de locaties. Deze oudercommissies hebben mede zicht op de kwaliteit van de locatie en kunnen altijd meedenken in eventuele verbeterkansen.

 

Wat als je niet tevreden bent?

Natuurlijk doen wij iedere dag ons best. Het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Het is fijn als je dat eerst bespreekt met de pedagogisch medewerker of clustermanager. Gaat het om administratieve zaken, dan kun je je richten tot onze klantenservice. Meestal lost zo’n gesprek het probleem op.

Toch nog niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Dan kun je contact opnemen met het klachtenloket kinderopvang voor informatie, advies en mediation (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Uiteraard kun je ook je klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl )

Kwaliteit 2
Kwaliteit 3
Kwaliteit 4