Private equity in de kinderopvang

Private equity in de kinderopvang

Dit is een landelijk onderwerp van discussie. Wij zijn er trots op dat wij een maatschappelijke kinderopvang zijn.

Omdat kinderopvang zoveel kan betekenen voor jonge kinderen vindt Sam&ko dat alle kinderen hier een aantal dagdelen per week recht op hebben en dat kinderopvang betaalbaar zou moeten zijn voor alle ouders; werkend of werkzoekend. Vandaar dat maatschappelijke kinderopvangorganisaties kinderopvang aanbieden ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben. Om dit te realiseren zouden rendementen verdiend in de kinderopvang niet weg mogen vloeien uit de sector. Daarom zijn wij lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang neemt een actieve rol in de discussie over private equity in de kinderopvang. In deze flyer lees je meer over het standpunt van Sam&ko en de BMK.