Raster welzijn en Sam&ko en het Coronavirus

Raster welzijn en Sam&ko en het Coronavirus

Van overheidswege is de hele kinderopvangbranche de maatregel opgelegd per direct te sluiten. En, waar mogelijk, sociaal contact te vermijden. Dit geldt tot maandag 6 april.

Nog wel opvang voor ouders met vitaal beroep
Dat betekent dat de kinderopvanglocaties van Sam&ko dicht zijn, behalve voor ouders met een vitaal beroep. Die kunnen met hun kind terecht op de locaties Sam&koos en Sam&pluk. We zijn in deze tijd extra trots op onze pedagogisch medewerkers en het werk dat ze (blijven) verzetten.

Bureau Beestenmarkt is tot 6 april gesloten voor bezoekers. Raster richt haar welzijnswerk anders in (bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden).

Meer informatie
De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Alles wat we kunnen doen, is iedereen op de hoogte houden en brengen als daar (een nieuwe) aanleiding toe is. Raster kan daarbij rekenen op de kennis en kunde van onze nieuwe communicatieadviseur Tosca Blokhuijs. Bellen en mailen met Raster welzijn en Sam&ko kan via info@rastergroep.nl of 0570 – 85 71 00. Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het virus: 0800-1351.

Tot slot: laten we samen doen wat nodig is!
De situatie is ongekend en indrukwekkend. Laten we met z’n allen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en veilig kunnen blijven.