Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Gisteren tekenden wij, samen met onze partners in de stad, het nieuwe convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022. Deze partners zijn de gemeente Deventer, schoolbesturen, kinderopvanginstellingen, GGD, Raster, Sine Limite. Met deze gezamenlijke ondertekening spreken we af de komende periode te blijven werken aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan jonge kinderen en kinderen met een VVE-toekenning. Met deze hernieuwde en aanvullende afspraken voorzien we ook voor de komende jaren in aandacht en middelen voor deze doelgroep.

De werkgroepen vertalen deze afspraken naar concrete acties, zodat we zichtbaar onderwijsachterstanden wegwerken en kinderen gelijke kansen geven op school. Met deze werkwijze blijven we ontwikkelen én passen bestaande structuren aan zodat deze bijdragen aan een positief resultaat. Sterk aan deze afspraak is dat meer dan 90% van de aanbieders dit convenant heeft ondertekend, door deze gezamenlijke aanpak bieden we echt voor alle kinderen in Deventer gelijke kansen!

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022 2

0