Scriptieprijs Kinderopvang gewonnen!

Scriptieprijs Kinderopvang gewonnen! 1

Afgelopen week werd onze collega Tamara Tiggelovend enorm verrast door een belletje of ze bij een prijsuitreiking in het AFAS-theater aanwezig kon zijn. Het bleek dat haar afstudeerscriptie de Scriptieprijs Kinderopvang (uitgegeven door de Universiteit van Amsterdam en Het Kinderopvangfonds) heeft gewonnen! Tamara schreef de scriptie in het kader van de opleiding Pedagogisch Educatief Professional die ze volgde aan Hogeschool KPZ. Bijzonder feit; de scriptie heeft gewonnen van scripties die in het kader van universitaire opleidingen zijn geschreven.


Kunst in de kinderopvang

Ten tijde van de opleiding werkte Tamara als pedagogisch medewerker bij Sam&ko, momenteel versterkt ze de organisatie vanuit een rol als VE-coach. Haar scriptie draait om de vraag welke kunstzinnige activiteiten pedagogisch medewerkers in kunnen zetten om de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief te beïnvloeden. We zijn natuurlijk enorm trots om zo’n prijswinnaar in onze gelederen te hebben!

Tamara ervaart dit als erkenning van waar ze zich hard voor maakt; procesgericht aanbod in de kinderopvang.

Procesgericht aanbod

Tamara is zelf ook trots, maar ze is vooral blij met de aandacht die de inhoud van haar scriptie hiermee krijgt. “Volgens juryvoorzitter Ruben Fukkink was de hoofdreden dat deze scriptie heeft gewonnen, het verrassende onderwerp en de praktische toepasbaarheid van de inhoud en de aanbevelingen” licht Tamara toe. Tamara ervaart dit als erkenning van waar ze zich hard voor maakt; procesgericht aanbod in de kinderopvang. “De tijd van kant-en-klare werkjes lijkt hiermee steeds meer ten einde te komen. Daar waar er nu nog vaak twintig dezelfde werkjes in groepen hangen, zullen steeds meer individuele kunstwerkjes komen te hangen. De kinderen herkennen zo hun eigen werk, omdat zij iets gemaakt hebben met een bedoeling en daar betekenis aan hebben gegeven.”

“Daarbij is de doorgaande leerlijn ook beter afgestemd tussen voorschools en basisonderwijs, aangezien het onderwijs steeds meer gericht is op procesgerichte lesmethoden.”

Meer vaardigheden en competenties

Er wordt steeds meer belang gehecht aan eigen inbreng van ideeën van kinderen. “Vanuit mijn wetenschappelijke onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor dusdanig meer vaardigheden en competenties ontwikkelen, dat zij hierdoor ook beter zijn voorbereid op de toekomst,” zo vertelt Tamara enthousiast. “Ik heb binnen verschillende kinderopvangteams al een presentatie mogen geven over de meerwaarde van procesgericht aanbod, ten opzichte van aanbod dat is gericht op mooie en voorgeknipte werkjes waar kinderen alleen iets op mogen plakken of met verf mogen besmeren. Daarbij is de doorgaande leerlijn ook beter afgestemd tussen voorschools en basisonderwijs, aangezien het onderwijs steeds meer gericht is op procesgerichte lesmethoden.”

Kinderen profiteren

De prijsuitreiking was onderdeel van een themadag rond integrale kindcentra. Alle aanwezigen kregen Tamara’s scriptie in een digitale goodiebag. Daarnaast worden er nog interviews met Tamara gepubliceerd op onder meer Kinderopvangtotaal. Uiteraard krijgen de aanbevelingen uit de scriptie binnen Sam&ko ook steeds verder gestalte. Zo profiteren uiteindelijk de kinderen zelf van de prijs die de scriptie gewonnen heeft. Tamara: “De praktische aanbevelingen welke in de scriptie zijn aangedragen, zijn een mooi startpunt om het procesgericht aanbod en het stimuleren van 21e-eeuwse vaardigheden een plek te geven binnen de kinderopvang. Ook voor de kinderen in Deventer die niet naar de opvang gaan borrelen er al ideeën in mijn hoofd om samen met collega’s een vervolg aan te geven!”

Bekijk of download hieronder Tamara’s scriptie.

Scriptieprijs Kinderopvang gewonnen!

0

Training Vier VVE afgerond

Training VierVVE afgerond 2

We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. Zo kunnen we ons fris, gemotiveerd en met de nieuwste inzichten blijven inzetten voor de kinderen. Met trots laten we weten dat pedagogisch medewerkers Marijke Pothast en Sylvia Ditzel de basistraining Vier VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben afgerond!

Eyeopener

“Mijn grootste eyeopener tijdens deze training was dat je elk moment met de kinderen kunt benutten om er een leermoment van te maken,” zo vertelt Marijke. “Natuurlijk doe je de kring, bereid je een leuke activiteit voor en werk je volgens het Piramidethema van dat moment. Maar juist ook de dagelijkse routines, het vrij spelen en de kleine één-op-één momenten die je hebt met een kind, kun je benutten om de kinderen iets te leren.” Marijke heeft oog voor de eigenheid van kinderen en vindt het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo en niveau kunnen ontwikkelen. “Tijdens de training heb ik ontdekt dat mijn talent voor observeren heel goed samengaat met het grijpen van kansen, waardoor ik kinderen nog een stapje verder kan helpen in hun ontwikkeling.” Ook Sylvia is blij met de tools die haar in de training zijn aangereikt. “Ik heb in de training geleerd dat je met minder, meer kan bereiken. Dus door even een stapje terug te doen en goed te kijken naar de kinderen, kun je ze meer gericht activiteiten voor hun persoonlijke ontwikkeling aanbieden.”

Uitreiking

Ruim een jaar hebben Sylvia en Marijke en andere deelnemers van en met elkaar geleerd en elkaar geïnspireerd. De nieuwe kennis die ze op hebben gedaan kunnen ze gebruiken om de kwaliteit van de opvang naar een nog hoger plan te tillen. Woensdag 17 maart kregen ze hun certificaat in handen. De uitreiking vond noodgedwongen online plaats, maar zodra het kan, volgt er nog een informele afsluiting met de groep. Tot die tijd zijn het certificaat én de dik verdiende bloemen in ieder geval al het tastbare bewijs van hun inspanningen. Van harte gefeliciteerd, Marijke en Sylvia!

0