Solis & Raster over onze samenwerking

Solis & Raster over onze samenwerking 1

Raster en Zorggroep Solis werken steeds intensiever samen. Dat kunnen we wel zeggen, maar we willen het ook graag laten horen (luister naar onze podcastserie Samen Deventer) en zien. De Rocketboys hebben voor ons een kort filmpje gemaakt waarin we, vanaf de werkvloer, vertellen wat de samenwerking betekent voor jong en oud. Jacqueline Roelofs, manager kinderopvang van Sam&ko, vat het mooi samen: “We zien een glimlach op het gezicht van ouderen, een glimlach op het gezicht van kinderen en als je goed kijkt ook een glimlach op het gezicht van al onze medewerkers! Medewerkers worden nog blijer van hun werk en dat is waar het onze organisaties ook om gaat.”

0

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Gisteren tekenden wij, samen met onze partners in de stad, het nieuwe convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022. Deze partners zijn de gemeente Deventer, schoolbesturen, kinderopvanginstellingen, GGD, Raster, Sine Limite. Met deze gezamenlijke ondertekening spreken we af de komende periode te blijven werken aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan jonge kinderen en kinderen met een VVE-toekenning. Met deze hernieuwde en aanvullende afspraken voorzien we ook voor de komende jaren in aandacht en middelen voor deze doelgroep.

De werkgroepen vertalen deze afspraken naar concrete acties, zodat we zichtbaar onderwijsachterstanden wegwerken en kinderen gelijke kansen geven op school. Met deze werkwijze blijven we ontwikkelen én passen bestaande structuren aan zodat deze bijdragen aan een positief resultaat. Sterk aan deze afspraak is dat meer dan 90% van de aanbieders dit convenant heeft ondertekend, door deze gezamenlijke aanpak bieden we echt voor alle kinderen in Deventer gelijke kansen!

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022 2

0