Opleiding met diploma’s afgerond

Opleiding met diploma's afgerond

Sam&ko vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hun kennis en ervaring met elkaar delen. In dit kader hebben twee van onze collega’s, Gülsah Demirci en Tamara Tiggelovend, onlangs hun diploma Pedagogisch Professional Kind en Educatie behaald.

De Associatie Degree (Ad) Pedagogisch Professioneel Kind en Educatie is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs en leidt op voor functies binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en is gericht op het kind van 0–18 jaar.

Voor Gülsah was het volgen van een hbo-opleiding altijd een stille wens. Zij vertelt: ”Deze opleiding bood mij naast uitdaging en professionalisering ook meer kans om te groeien binnen de organisatie. In mijn functie heb ik al veel inzicht gekregen en toegepast als het gaat om de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanuit de opleiding heb ik mijn focus verbreed. Ik heb nu meer pedagogische achtergrondinformatie als het om de ontwikkeling van kinderen/jongeren van 0-18 jaar gaat. Ik heb tijdens mijn opleiding verschillende gesprekstechnieken geleerd. Ik kan nu de theorie die ik heb gelezen in de praktijk toepassen.”

Ook Tamara wilde graag weer een studie volgen, liefst een combinatie van pedagogiek en coaching. Zij begon twee jaar geleden aan de opleiding waarin deze elementen samen zijn gebracht in één opleiding. Tamara: “Na bijna 25 jaar ervaring in de kinderopvang vond ik het erg leuk om te merken dat alles wat ik al jaren deed, vanuit ervaring of intuïtie, ook een theoretische kant heeft. Daarmee kreeg mijn werk meer inhoud en betekenis. Ik weet nu dat ik door mijn houding of handelen veel meer invloed heb op het gedrag van kinderen. Daarmee kan ik gerichter een groep aansturen en begeleiden.”

Binnen de 2 jarige hbo-opleiding (niveau 5), staan ‘verbinden’, initiëren’, ‘vormgeven‘ en pedagogisch handelen‘ centraal. Vakken als gesprektechnieken, spelontwikkeling, ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica en methodieken bieden een waardevolle uitbreiding van kennis.

Tamara vervolgt: “Hierdoor sta ik als professional steviger in mijn schoenen en begrijp ik kinderen en ouders beter in bepaalde situaties. Het heeft mij objectief en breder leren kijken naar kinderen. Ook heb ik geleerd hoe ik mijn collega’s kan ondersteunen in vraagstukken en lastige casussen. Ik leerde trainingen en scholing te geven aan anderen d.m.v. webinars, lezingen en presentaties en heb dit inmiddels ook binnen Sam&ko al een aantal keren mogen doen! Nu ik mijn diploma op zak heb, zou ik in de toekomst graag mijn kennis en kunde willen delen binnen Sam&ko, als bijvoorbeeld pedagogisch coach of VE coach. Juist omdat ik zelf zo blij werd van alle informatie vanuit de opleiding en ervaarde dat dit veel voordelen heeft voor zowel de kinderen (met speciale behoeften) als binnen het groepsproces.“

Gülsah vult aan: “Ik vind ook dat je je moet blijven ontwikkelen binnen je vakgebied. Werken met kinderen vraagt veel kennis van theorie. Je kunt door kennis van de verschillende theorieën veel meer voor de kinderen en je collega’s betekenen. Dat gaat helaas niet vanzelf, kost veel tijd en energie, je moet geduld en doorzettingsvermogen hebben om dit te kunnen bereiken. Wat ik daarnaast ook heb geleerd is hoe ik naar mijzelf kan kijken. Reflecteren is een belangrijk proces voor mijn eigen ontwikkeling geweest. Door verschillende methoden van reflecteren toe te passen, leerde ik hoe ik mijn collega’s tijdens een lastige casus op hun kracht kan wijzen.”

Door motivatie, inzet en doorzettingsvermogen hebben zij beiden dit mooie resultaat behaald en daar zijn wij als Sam&ko trots op!

0