Certificaat voor Piramide Trainers

Certificaat voor Piramide Trainers

Op de Sam&ko peuterspeel locaties werken we volgens de Piramide methode; een methode waarbij kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd door een combinatie van spelen, werken en leren. Onze VE (voorschoolse educatie)-coaches Yvonne de Winter en Tamara Tiggelovend kennen alle ins en outs van deze methode en zijn er nu klaar voor om hun kennis over te brengen aan de collega’s. Beide rondden onlangs namelijk de training ‘Piramide Train de Trainer’ met succes af! Met het behalen van het certificaat leveren zij een flinke bijdrage in de kennisdeling van de Piramide methode binnen onze locaties.

Yvonne en Tamara zijn erg blij met hun behaalde certificaat Piramide Trainer. “Door de combinatie van onze eigen ervaring met het werken op een VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-groep en de inhoud van de training, hebben we een stevige basis om op medewerkers over te kunnen brengen. Zo kunnen ze in verschillende situaties vanuit de methode succesvolle leermomenten voor alle kinderen creëren”, aldus Tamara. “Dat wij de collega’s op de locaties kunnen ondersteunen door aanvullende kennis en achtergrondinformatie te koppelen aan de praktijk en aan casussen die spelen op de groep, voegt echt iets toe”, vult Yvonne aan. “De training geeft ons daarnaast extra handvatten om collega’s op te leiden tot een VVE-professional of hen op dat vlak nog meer te versterken.”

Over Piramide

Het delen van kennis en ervaringen is een van onze kernwaarden. Daarnaast vinden we het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen zodat we nog beter in staat zijn om te signaleren wat kinderen nodig hebben om alles uit zichzelf te kunnen halen. Een van de methoden waar we bij Sam&ko mee werken om dit spelenderwijs te doen, is dus de Piramide methode. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht met als doel het optimaliseren van een brede ontwikkeling in een veilig en positief educatief klimaat. Meer weten over de methode? Kijk eens op https://www.piramidemethode.nl/

0

Training Vier VVE afgerond

Training VierVVE afgerond 2

We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. Zo kunnen we ons fris, gemotiveerd en met de nieuwste inzichten blijven inzetten voor de kinderen. Met trots laten we weten dat pedagogisch medewerkers Marijke Pothast en Sylvia Ditzel de basistraining Vier VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben afgerond!

Eyeopener

“Mijn grootste eyeopener tijdens deze training was dat je elk moment met de kinderen kunt benutten om er een leermoment van te maken,” zo vertelt Marijke. “Natuurlijk doe je de kring, bereid je een leuke activiteit voor en werk je volgens het Piramidethema van dat moment. Maar juist ook de dagelijkse routines, het vrij spelen en de kleine één-op-één momenten die je hebt met een kind, kun je benutten om de kinderen iets te leren.” Marijke heeft oog voor de eigenheid van kinderen en vindt het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo en niveau kunnen ontwikkelen. “Tijdens de training heb ik ontdekt dat mijn talent voor observeren heel goed samengaat met het grijpen van kansen, waardoor ik kinderen nog een stapje verder kan helpen in hun ontwikkeling.” Ook Sylvia is blij met de tools die haar in de training zijn aangereikt. “Ik heb in de training geleerd dat je met minder, meer kan bereiken. Dus door even een stapje terug te doen en goed te kijken naar de kinderen, kun je ze meer gericht activiteiten voor hun persoonlijke ontwikkeling aanbieden.”

Uitreiking

Ruim een jaar hebben Sylvia en Marijke en andere deelnemers van en met elkaar geleerd en elkaar geïnspireerd. De nieuwe kennis die ze op hebben gedaan kunnen ze gebruiken om de kwaliteit van de opvang naar een nog hoger plan te tillen. Woensdag 17 maart kregen ze hun certificaat in handen. De uitreiking vond noodgedwongen online plaats, maar zodra het kan, volgt er nog een informele afsluiting met de groep. Tot die tijd zijn het certificaat én de dik verdiende bloemen in ieder geval al het tastbare bewijs van hun inspanningen. Van harte gefeliciteerd, Marijke en Sylvia!

0