Opleiding met diploma’s afgerond

Opleiding met diploma's afgerond

Sam&ko vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hun kennis en ervaring met elkaar delen. In dit kader hebben twee van onze collega’s, Gülsah Demirci en Tamara Tiggelovend, onlangs hun diploma Pedagogisch Professional Kind en Educatie behaald.

De Associatie Degree (Ad) Pedagogisch Professioneel Kind en Educatie is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs en leidt op voor functies binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en is gericht op het kind van 0–18 jaar.

Voor Gülsah was het volgen van een hbo-opleiding altijd een stille wens. Zij vertelt: ”Deze opleiding bood mij naast uitdaging en professionalisering ook meer kans om te groeien binnen de organisatie. In mijn functie heb ik al veel inzicht gekregen en toegepast als het gaat om de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanuit de opleiding heb ik mijn focus verbreed. Ik heb nu meer pedagogische achtergrondinformatie als het om de ontwikkeling van kinderen/jongeren van 0-18 jaar gaat. Ik heb tijdens mijn opleiding verschillende gesprekstechnieken geleerd. Ik kan nu de theorie die ik heb gelezen in de praktijk toepassen.”

Ook Tamara wilde graag weer een studie volgen, liefst een combinatie van pedagogiek en coaching. Zij begon twee jaar geleden aan de opleiding waarin deze elementen samen zijn gebracht in één opleiding. Tamara: “Na bijna 25 jaar ervaring in de kinderopvang vond ik het erg leuk om te merken dat alles wat ik al jaren deed, vanuit ervaring of intuïtie, ook een theoretische kant heeft. Daarmee kreeg mijn werk meer inhoud en betekenis. Ik weet nu dat ik door mijn houding of handelen veel meer invloed heb op het gedrag van kinderen. Daarmee kan ik gerichter een groep aansturen en begeleiden.”

Binnen de 2 jarige hbo-opleiding (niveau 5), staan ‘verbinden’, initiëren’, ‘vormgeven‘ en pedagogisch handelen‘ centraal. Vakken als gesprektechnieken, spelontwikkeling, ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica en methodieken bieden een waardevolle uitbreiding van kennis.

Tamara vervolgt: “Hierdoor sta ik als professional steviger in mijn schoenen en begrijp ik kinderen en ouders beter in bepaalde situaties. Het heeft mij objectief en breder leren kijken naar kinderen. Ook heb ik geleerd hoe ik mijn collega’s kan ondersteunen in vraagstukken en lastige casussen. Ik leerde trainingen en scholing te geven aan anderen d.m.v. webinars, lezingen en presentaties en heb dit inmiddels ook binnen Sam&ko al een aantal keren mogen doen! Nu ik mijn diploma op zak heb, zou ik in de toekomst graag mijn kennis en kunde willen delen binnen Sam&ko, als bijvoorbeeld pedagogisch coach of VE coach. Juist omdat ik zelf zo blij werd van alle informatie vanuit de opleiding en ervaarde dat dit veel voordelen heeft voor zowel de kinderen (met speciale behoeften) als binnen het groepsproces.“

Gülsah vult aan: “Ik vind ook dat je je moet blijven ontwikkelen binnen je vakgebied. Werken met kinderen vraagt veel kennis van theorie. Je kunt door kennis van de verschillende theorieën veel meer voor de kinderen en je collega’s betekenen. Dat gaat helaas niet vanzelf, kost veel tijd en energie, je moet geduld en doorzettingsvermogen hebben om dit te kunnen bereiken. Wat ik daarnaast ook heb geleerd is hoe ik naar mijzelf kan kijken. Reflecteren is een belangrijk proces voor mijn eigen ontwikkeling geweest. Door verschillende methoden van reflecteren toe te passen, leerde ik hoe ik mijn collega’s tijdens een lastige casus op hun kracht kan wijzen.”

Door motivatie, inzet en doorzettingsvermogen hebben zij beiden dit mooie resultaat behaald en daar zijn wij als Sam&ko trots op!

0

Sam&ko houdt van (Sam&)groen!

Sam&ko houdt van (Sam&)groen!

Op alle locaties van Sam&ko kunnen kinderen heerlijk buitenspelen. Ze mogen bij ons vies worden. Met hun handen in de grond wroeten, in plassen stampen, hutten bouwen of groentes verzorgen in de moestuin.

Kinderen leren in de natuur. Zo leren ze grenzen ontdekken en gaan door interesse in de natuur vaak gezonder eten! Dat past volledig bij onze visie over een gezonde leefstijl.

Drie locaties Sam&pluk , Sam&zaza en Sam&michiel hebben een ‘ kwaliteitskenmerk groene kinderopvang.’ We noemen dit ook: Sam&groen. Natuurbeleving, zowel binnen als buiten, is hier de belangrijkste pijler.

We werken samen met Stichting Groen Cement, zij heeft als doel iedereen met elkaar te verbinden die zich met de relatie kind & natuur bezighoudt. Via hun platform, waar we groene initiatieven uitwisselen,  geniet Sam&ko van veel landelijke en groene activiteiten waar we aan mee doen.  Dit jaar heeft Sam&pluk tijdens de jaarlijkse Modderdag weer meegedaan met de foto-winactie van @groencement. Ze wonnen daarmee een leuk en leerzaam boek ‘Kop op, Herman!’.

Op de foto lezen we voor uit het boek, uiteraard in de buitenlucht!

Sam&ko houdt van (Sam&)groen!

0

Spetterend het nieuwe schooljaar in!

Succesvolle Spetterdag bij Sam&ko 1

Als Sam&ko staan wij voor lekker buiten zijn, genoeg bewegen en plezier maken. Daarom vierden we vorige week donderdag 16 september de ‘Sam&ko Spetterdag’!

Een sport- en speldag voor alle opvanggroepen met als thema Water. Onze enthousiaste BSO-medewerkers hadden speciaal voor deze dag allerlei activiteiten uitgewerkt voor de BSO-groepen en er was ook voor onze jongere spetteraars van alles te beleven.

De jongste peuters waren binnen en buiten aan het spetteren met verf, speelden met modder en water en we schminkten waterdieren. De oudere peuters waren bezig met water en een kwast, liepen een waterparcours of speelden estafette. Op andere locaties lazen we samen het boek ‘De mooiste vis van de zee’ en beplakten we daarna prachtige vissen.

Buiten werd heerlijk gespeeld met de bootjesbaan, met paraplu’s én met waterspuiten! We verfden met water en hadden veel plezier tijdens het bellenblazen. Natuurlijk genoten we op deze mooie zonnige dag ook nog van een ijsje.

De BSO-groepen koppelden het waterplezier nog aan een belangrijk initiatief, zij vierden de Spetterdag met de regenboogijsjes van Pleun. Hiermee steunen zij haar doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Batten. Meer daarover vind je op de website meadow-deventer.nl/pleuns-regenboogijsje en de Facebookpagina van Meadow: @deventerstadsstrand. Bekijk ook het filmpje hieronder.

We kijken met elkaar terug op een bijzonder leuke en geslaagde dag. Volgend jaar weer?!

0

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022

Gisteren tekenden wij, samen met onze partners in de stad, het nieuwe convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022. Deze partners zijn de gemeente Deventer, schoolbesturen, kinderopvanginstellingen, GGD, Raster, Sine Limite. Met deze gezamenlijke ondertekening spreken we af de komende periode te blijven werken aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan jonge kinderen en kinderen met een VVE-toekenning. Met deze hernieuwde en aanvullende afspraken voorzien we ook voor de komende jaren in aandacht en middelen voor deze doelgroep.

De werkgroepen vertalen deze afspraken naar concrete acties, zodat we zichtbaar onderwijsachterstanden wegwerken en kinderen gelijke kansen geven op school. Met deze werkwijze blijven we ontwikkelen én passen bestaande structuren aan zodat deze bijdragen aan een positief resultaat. Sterk aan deze afspraak is dat meer dan 90% van de aanbieders dit convenant heeft ondertekend, door deze gezamenlijke aanpak bieden we echt voor alle kinderen in Deventer gelijke kansen!

Ondertekening convenant Jonge Kind & VVE 2019-2022 2

0